JTR-Lining

Renovering av vägtrummor
Den långsiktiga, miljövänliga, ekonomiska, snabba och säkra lösningen. Metoden vi använder är en välbeprövad teknik som kallas Inpipe och som länge använts i trummor
under järnvägen och i avloppsrör. Linerns konstruktion gör det möjligt att bygga den styrka som krävs i varje enskilt fall och med tunnare väggtjocklek än andra metoder.

Läs mer www.jtrlining.com

#jtr

Comments are closed