Historien om Edströms i Hälla

Petrus Eriksson

1877 föddes Petrus Eriksson i Näs, Anundsjö socken. Han bedrev, tillsammans med brodern Erik, i början av 1900-talet en speditionsfirma vid Anundsjö järnvägsstation. De körde även gods med häst till Åsele.

 1911 medverkade Petrus och Erik i en historisk transport med häst av en stor järnbåt från Anundsjö  till Vilhelmina. Läs mer om transporten av järnbåten på byn Hällas hemsida

järnbåt

I Hälla blev Petrus och Erik bekanta med systrarna Anna och Ida Nilsson. De gifte sig, Erik med Ida och Petrus med Anna. De blev på så sätt bofasta i Hälla och byggde hus bredvid varandra och tog sig senare efternamnet Edström.

I början av 1920-talet började Petrus med cementtillverkning. De tillverkade tegel och byggde ladugårdar av detta. 1928 köpte så Petrus en Chevrolet-lastbil för att transportera teglet med. Tegeltillverkningen upphörde runt 1940, mycket p.g.a krigsutbrottet 1939 och det arbete som uppstod av kol- och vedtransporter. På bild Petrus fjärde bil, en Ford V8 65 hkr årsmodel 1934.

 

Paul Edström

Sonen Paul Edström köpte så småningom lastbilen och körde till en början transporter åt olika skogsbolag, men i slutet av sin verksamhetstid var det transporter till största delen för SCA:s räkning.

Pauls båda söner Stefan och Sören började jobba i bolaget så fort de blivit vuxna. Stefan körde lastbil och en baklastare inköptes som Sören sorterade virke på avläggen med. Även plogning av SCA:s skogsvägar utfördes.

stefan-och-sören-beskuren

Runt 1974 blev det slut med sortering av virke, Sören började då också köra lastbil. Bolaget övertogs 1977 av Stefan och Sören och drevs först som handelsbolag med ett timmerekipage. Transporterna utfördes åt SCA. Bolaget hade även en mindre lastbil med plogutrustning, och utförde plogning av SCA:s skogsbilvägar.

1990 ombildades handelsbolaget till Aktiebolag. Samma år uppförde Bröderna Edström en ny större garagebyggnad i Hälla som flitigt nyttjades för service av fordonen. 1991 byggdes ett tunnbrödsbageri bredvid garaget där det i ett antal år bakades gott tunnbröd på vedeldad häll, denna byggnad kom sedermera att användas som kontor.

jocke-tomas-rickard

Under åren 1990-93 började Stefans söner Rikard och Tomas samt Sörens son Joakim att arbeta i företaget, som då transporterade både timmer, flis och grus samt plogade vägar. Fram till mitten av 00-talet drevs företaget gemensamt med sönerna, men efter det tog de över verksamheten helt.

Företaget förvärvade från 1990 och framåt fler lastbilar och andra åkerier och utökade verksamheten undan för undan. 2004 blev man ansvarig för virkeslogistiken tillsammans med SCA på Åsele-Doroteadelen, vilket innebär transport av ca 400000 m3 (ca 9000 lass) virke per år från skog till sågverk o industri, ofta från fjäll till kust. Ofta körs timmerbilarna över stora delar av västerbotten och västernorrland.SCA är den huvudsakliga kunden.I början av 2000-talet blev företaget ett gasellföretag, vilket innebär att man haft god tillväxt och samtidigt lönsamhet med sunda finanser.Under 2003 gick Rikard, Tomas och Joakim utbildningen företagarskolan via Sveriges Åkeriföretag. År 2007 blev företaget årets företag  i Åsele. I samband med det blev vi bjudna till Stockholm tillsammans med alla årets företagare från hela landet, på en trevlig tillställning där kronprinsessan Viktoria deltog.

 diplom-åretsföretagare

 

 

 

Di Gasell

 

 

 

 

 

 


 

Året därpå startades dotterbolaget JTR Lining AB, som utför renovering av vägtrummor med glasfiberinfodring, en unik verksamhet.

loggo

 

Båda företagen är delägare i Inlandsfrakt AB. Från 1993 transporterades flis från Vilhelminasågen, dessa transporter upphörde 2013 på grund av sågens nedläggning. Numera körs flisbilen transporter av JTR Linings installationsutrustning mm. I dagsläget har Edströms Åkeri  ett 20-tal duktiga medarbetare, som rattar 11 timmerekipage,  flisekipage, 2 grusekipage samt  traktorer och  installationsmaskin för renovering av vägtrummor.

Femte generationen har sett dagens ljus och fostras enligt tradition…

Comments are closed